« terug naar vorige pagina

Hoe denkt uw huisarts over euthanasie?

Huisarts en euthanasie

Bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden kan een arts worden gevraagd uw leven te beëindigen d.m.v. euthanasie. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar. Uitsluitend een arts, die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting.

Uw huisarts kan zich vinden in deze regelgeving. Hij/zij heeft geen principiële bezwaren tegen de uitvoering van actieve euthanasie of tegen hulp bij zelfdoding, mits maar voldaan is aan alle zorgvuldigheidseisen.

Vragen?

Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met een van de huisartsen.