« terug naar vorige pagina

Buiten openingstijden

Avond-, nacht- en weekenddienst

In de avond-, nacht- en weekenduren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen terecht bij de Huisartsenpost Oosterhout. U moet vooraf altijd bellen met de huisartsenpost.

Huisartsenpost Oosterhout

De waarneming ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen is geregeld door de huisartsenpost Oosterhout. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen vanuit de regio samen. Uw dossier met belangrijke gegeven over uw voorgeschiedenis en medicatiegebruik is pas inzichtelijk als u toestemming geeft. Ook de apotheek kan pas uw medicatie inzien als u toestemming heeft gegeven.
toestemming geven

Afspraken

Als u belt krijgt u een doktersassistente aan de telefoon. Zij kan u advies geven, of zo nodig een afspraak maken op de huisartsenpost, of een huisarts naar u toe sturen als u medisch gezien niet in staat bent naar de huisartsenpost toe te komen.
Zonder telefonische afspraak binnenlopen is niet mogelijk. Altijd éérst bellen.

Adres huisartsenpost Oosterhout

De Huisartsenpost  is gelegen naast het Amphia Ziekenhuis locatie Pasteurlaan.
Adres:
Pasteurlaan 9b
Oosterhout
tel.nr. 0162-435000

De gang van zaken bij de Huisartsenpost

 • Een patiënt belt de Huisartsenpost.
 • Een patiënt wordt te woord gestaan door een speciaal daartoe opgeleide doktersassistente.
 • Zij vraagt naar de klacht of hulpvraag.
 • Zij vraagt naar de persoonsgegevens.
 • Patiënten die medicijnen gebruiken dienen deze bij de hand te hebben.
 • De doktersassistente kan dan:
  • advies geven of;
  • de patiënt doorverbinden met de huisarts die op de Huisartsenpost aanwezig is of;
  • een afspraak maken om langs te komen op de Huisartsenpost of;
  • regelen dat een arts bij hem/haar thuis komt of een ambulance sturen, wanneer een patiënt medisch gezien, te ziek is om zelf naar de Huisartsenpost te komen of;
  • de patiënt direct verwijzen naar de Spoedeisende Hulp, locatie Molengracht.
 • Patiënten dienen bij een consult op de Huisartsenpost een geldige verzekeringspas en identiteitsbewijs mee te nemen.
 • Een telefonisch advies van de doktersassistente wordt achteraf door een huisarts beoordeeld en goedgekeurd. Zo nodig wordt  contact met de patiënt opgenomen.
 • Alle telefoongesprekken worden opgenomen.
 • Na de dienst ontvangt de eigen huisarts informatie over het contact met de Huisartsenpost.

Waarom eerst bellen met de Huisartsenpost?

 • De doktersassistente bepaalt telefonisch welke hulp(verlener) een patiënt nodig heeft. Indien nodig wordt direct een afspraak op de Huisartsenpost of een spoedvisite gepland, een ambulance ingezet of wordt verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht. Het werkt dus veiliger én sneller dan wanneer een patiënt zonder afspraak binnen loopt.
 • De Huisartsenpost werkt op afspraak. De patiënt die gebeld heeft en direct hulp nodig heeft wordt het eerst geholpen. Dit voorkomt lange wachttijden op de Huisartsenpost.
 • De werkwijze van de Huisartsenpost draagt bij aan een betaalbare zorg.

Als het kan krijgt een patiënt een zelfzorgadvies; als het nodig is komt een patiënt naar de HAP of komt de huisarts aan huis.

Levensbedreigende situatie: 112

Tot slot: Als een patiënt in een levensbedreigende situatie verkeert, kan het beste het alarmnummer 112 gebeld worden. De patiënt wordt dan voor spoedeisende hulp naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.